ARS/KONCERT

ArcoDiva management

Brněnské kulturní centrum

Český filharmonický sbor Brno

Divadlo Lysice

Filharmonie Brno

Janáčkovo kvarteto

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Klub moravských skladatelů

Konzervatoř Brno

Kraj Vysočina

Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby

Mezinárodní hudební festival Brno - Mezinárodní interpretační soutěž

Mezinárodní hudební festival Brno - Moravský podzim

Mezinárodní hudební festival Brno - Velikonoční festival duchovní hudby

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského

Nadace Leoše Janáčka

Nostalgie

Puella Trio

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Společnost Bohuslava Martinů

Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno

a další...